dinsdag 2 maart 2010

Prijsuitreiking Hendrik de Vries stipendium 2010

Hieronder het videoverslag van de prijsuitreiking op Stadjers TV


http://www.stadjerstv.nl/index.php?option=com_movies&task=view&id=1011&Itemid=2