maandag 21 december 2015

Knellschuh, willst du mich heiraten? In: Stad, glossy van de stad Groningen

In het decembernummer van Stad (de glossy van de stad Groningen) verscheen een nieuw gedicht met de zich steeds herhalende regel: 'Knellschuh, willt du mich heiraten?'. Het interview erbij is van de hand van oud-stadsdichter Ronald Ohlsen.